Kuva, jossa on Finnwind Oy:n toteuttama aurinkovoimala yrityksen katolle.

Aurinkovoimala ja Suomen lumikuormastandardit

Painoperustaisia tasakattojen aurinkopaneeliasennuksia suunniteltaessa,tulee kiinnittää huomiota standardien mukaiseen tuulikuorma- ja lumikuormalaskentaan. Tässä ohjeessa annetaan suuntaviivoja lumikuormalaskentaan, joilla toteutetaan standardien mukainen aurinkovoimala. Lumikuorman ja asennustavan määrittelee kuitenkin tapauskohtaisesti pätevä suunnittelija, jolla on tarvittava tietotaito ja kokemus lumikuormatarkasteluista.

Aurinkopaneelien painoperustaisia tasakattoasennuksia tarkasteltaessa pitää kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin.

1. Lumikuorma

SFS-EN 1991-1-3 + AC + A1
Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat
Suomen kansallinen liite

  • lumikuormaan maassa
  • tasakaton paneeliasennuksen muotokertoimeen
  • paneeliasennuksen sijainnin tuulensuojaisuuskertoimeen ja tuulensuojaisuuskertoimen korotuskertoimeen
  • paneeliasennuksesta aiheutuvaan kinostumiseen
  • katon korkeuseroista ja esim. IV konehuoneista aiheutuva kinostuminen

2. Aurinkopaneelien asennusjärjestelmän kuorman kantavuuteen

Aurinkopaneelien asennusjärjestelmän tulee kantaa normaali lumikuorma + asennustavan aiheuttaman kinostumisen aiheuttama lisälumikuorma + mahdolliset katon korkeuseroista ja esim. IV konehuoneista aiheutuvan kinostumisen aiheuttama lumikuorma.

3. Aurinkopaneelien kiinnitystapa asennusjärjestelmään

Aurinkopaneelin kiinnitystavan asennusjärjestelmään tulee olla sellainen, että aurinkopaneelin kuormankantavauus on riittävä valitulla kiinnitystavalla huomioiden kaikki edellä esitetyt lumikuormat.

4. Kattoon kohdistuva kokonaiskuorma

Aurinkopaneeliasenuksessa painollisesti tasakatolle tulee huomioida lisäksi kattoon kohdistuva kokonaiskuorma joka on aurinkopaneelien ja telineiden kuorma + normaali lumikuorma + asennustavan aiheuttaman kinostumisen aiheuttama lisälumikuorma + muu lisäkuorma esim. katon korkeuseroista ja esim. IV konehuoneista aiheutuvan kinostumisen aiheuttama lisäkuorma.

Lisätietoa

Lisätietoa löydät seuraavasta .pdf muotoisesta ohjeesta. Ohje on suuntaa-antava ja lumikuorman sekä asennustavan määrittelee tapauskohtaisesti pätevä suunnittelija, jolla on tarvittava tietotaito ja kokemus lumikuormatarkasteluista.

Keväällä 2020 aurinkopaneelien lumikuormavaatimukset tiukentuivat entisestään

Keväällä 2020 astui voimaan uusi IEC standardi (IEC62938), joka edellyttää yksiselitteisesti aurinkopaneelien pitkän sivun kiinnitystä. Halvinta nurkkakiinnitystä ei yksiselitteisesti saa Suomessa enää asentaa.

Lisätietoa – Aurinkopaneelien lumikuormavaatimukset tiukentuvat entisestään .pdf

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä meihin.

Samankaltaiset artikkelit