Yleiset takuu- ja toimitusehdot

1) Tuulivoimaloiden takuuehdot

Annamme toimittamillemme tuulivoimaloille ja tuulivoimalan osille ja laitteille 5 vuoden takuun laskettuna tuulivoimalan toimituspäivästä. Takuu kattaa osien ja laitteiden valmistusvirheet sekä viallisten osien ja laitteiden vaihtotyön jäljempänä esitetyin varauksin. Takuu ei kata tuotteen perustus-, asennus, kokoonpano-, käyttö- sekä huolto-ohjeiden laiminlyönnistä tai tuotteen muuntamisesta tai väärinkäytöstä johtuvia vaurioita, ulkopuolisen tekijän kuten esim. ilkivallan, ukkosen, tulvan, tulipalon tai muun Force Majeure syyn aiheuttamia vaurioita, eikä asiakkaan mahdollisia menetyksiä siltä ajalta, kun tuote ei ole käytettävissä. Takuu ei kata normaalisti kuluvia osia.

Takuu ei kata osia ja laitteita eikä vaihtotyötä, mikäli osat ja/tai laitteet ovat vioittuneet asiakkaan oman asennuksen tai asiakkaan omien laitteiden kuten esim. masto vaikutuksesta. Asiakas vastaa välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat seurausta asiakkaan omien osien ja laitteiden asennuksesta tai niiden vaikutuksesta tuotteen toimintaan ja vahingoista, jotka olisi voitu estää tuotteen perustus-, asennus-, kokoonpano-, käyttö- sekä huolto-ohjeiden asianmukaisella noudattamisella. Finnwind Oy:n vastuu asiakkaalle rajoittuu tuotteen kauppahintaan. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tuote on asianmukaisesti vakuutettu ulkopuolisten tekijöiden varalta.

2) Tuulivoimaloiden takuuehdot toimituksiin joissa käytetään asiakkaan omia osia ja laitteita kuten esim. asiakkaan omaa mastoa

Annamme toimittamillemme tuulivoimaloille ja tuulivoimalan osille ja laitteille 5 vuoden takuun laskettuna tuulivoimalan toimituspäivästä. Takuu kattaa osien ja laitteiden valmistusvirheet sekä viallisten osien ja laitteiden vaihtotyön jäljempänä esitetyin varauksin. Takuu ei kata viallisen osan tai laitteen aiheuttamia vahinkoja, tuotteen perustus-, asennus-, kokoonpano-, käyttö- sekä huolto-ohjeiden laiminlyönnistä tai tuotteen muuntamisesta tai väärinkäytöstä johtuvia vaurioita, ulkopuolisen tekijän kuten esim. ilkivallan, ukkosen, tulvan, tulipalon tai muun Force Majeure syyn aiheuttamia vaurioita, eikä asiakkaan mahdollisia menetyksiä siltä ajalta, kun tuote ei ole käytettävissä eikä mitään muita välillisiä kustannuksia. Takuu ei kata normaalisti kuluvia osia.

Takuu ei kata osia ja laitteita eikä vaihtotyötä, mikäli osat ja/tai laitteet ovat vioittuneet asiakkaan oman asennuksen tai asiakkaan omien laitteiden kuten esim. masto vaikutuksesta. Mikäli asennus sisältää asiakkaan omia osia ja laitteita kuten esim. masto, asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Finnwind Oy:n toimittamien osien ja laitteiden kuten esim. koneisto irroituksesta sekä laskemisesta maahan sekä osien ja laitteiden paketoinnista kuljetusta varten. Finnwind Oy vastaa takuunalaisten viallisten osien ja laitteiden kuljetuskustannuksista asiakkaalta takuuhuoltoon, edellyttäen että kuljetuksessa käytetään Finnwind Oy:n kuljetussopimuksia. Finnwind Oy vastaa myös kunnostettujen tai vaihdettujen osien ja laitteiden kuljetuskustannuksista takaisin huollosta asiakkaalle. Mikäli asennus sisältää asiakkaan omia osia ja laitteita kuten esim. masto, asiakas vastaa omalla kustannuksellaan korjattujen osien ja laitteiden kiinnityksestä voimalaan sekä voimalan pystyynnostosta.

Asiakas vastaa välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat seurausta asiakkaan omien osien ja laitteiden asennuksesta tai niiden vaikutuksesta tuotteen toimintaan ja vahingoista, jotka olisi voitu estää tuotteen perustus-, asennus-, kokoonpano-, käyttö- sekä huolto-ohjeiden asianmukaisella noudattamisella. Finnwind Oy:n vastuu asiakkaalle rajoittuu tuotteen kauppahintaan. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tuote on asianmukaisesti vakuutettu ulkopuolisten tekijöiden varalta.

3) Verkkoonkytkettävien Aurinko E ja E+ aurinkosähköjärjestelmien takuuehdot

Annamme avaimet käteen asentamallemme aurinkosähköjärjestelmälle 5 vuoden takuun laskettuna toimituspäivästä.
Takuu kattaa osien ja laitteiden materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu kattaa myös viallisten osien ja laitteiden vaihtotyön kohteeseen sovittuun rajapintaan asti, mikäli asennuksen on suorittanut Finnwind Oy tai Finnwind Oy:n valtuuttama asentaja. Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle viiveettä, kun hän havaitsee virheen. Ilmoituksesta Finnwind Oy aloittaa virheen selvittämisen yhteistyössä ostajan kanssa sekä suorittaa korjaavat toimenpiteet kohtuullisessa ajassa.
Takuunalaisen vian osalta Finnwind Oy:llä on oikeus valintansa mukaan korjata tai vaihtaa viallinen osa tai laite. Takuunalaisen vian määrittämisessä ja määritelmässä käytetään verkkoinvertterien ja aurinkopaneelien osalta näiden laitteiden valmistajien takuuehtoja. Yksittäisten aurinkopaneelien osalta Finnwind Oy:llä on oikeus aurinkopaneelin korjaamisen ja/tai vaihtamisen lisäksi palauttaa asiakkaalle uuden vastaavanlaisen aurinkopaneelin markkina-arvo kyseisenä ajanhetkenä. Tässä viimeksi mainitussa tapauksessa aurinkovoimalan nimellisteho saattaa laskea alkuperäisestä. Takuun rajaukset. Takuu ei kata:

 • osia ja laitteita eikä vaihtotyötä, mikäli osat ja/tai laitteet ovat vioittuneet asiakkaan oman asennuksen tai asiakkaan omien laitteiden kuten esim. primäärikiinnikkeiden, maakaapelin tms. vaikutuksesta.
 • tuotteen perustus-, asennus-, kokoonpano-, käyttö- sekä huolto-ohjeiden laiminlyönnistä tai niiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen muuntamisesta tai väärinkäytöstä johtuvia vaurioita
 • takuu ei kata viallisen osan tai laitteen aiheuttamia vahinkoja
 • asiakkaan mahdollisia menetyksiä siltä ajalta, kun tuote ei ole käytettävissä, saamatta jääneitä voittoja eikä mitään muita välillisiä kustannuksia.
 • ulkopuolisen tekijän kuten esim. ilkivallan, ukkosen, tulvan, tulipalon , räjähdyksen, maanjäristyksen, poikkeuksellisen raekuuron, lentävien kivien tai muun Force Majeure syyn aiheuttamia vaurioita
 • sähköverkossa tapahtuneesta ylijännitteestä johtuneita vaurioita
 • takuu ei kata myöskään invertterivalmistajien datapalveluihin tai kolmansien osapuolien kuten esim. SolarLog tai invertterivalmistajien ylläpitämiin internetsivuihin tai invertterivalmistajien tarjoamien esitysohjelmistojen ylläpitoon, näkyvyyteen tai päivityksiin liittyviä asioita. Kohteeseen mahdollisesti asennettujen, esim. aulatiloihin sijoitettujen kolmansien osapuolien näyttölaitteiden osalta noudatetaan kulloisenkin näyttölaitevalmistajan takuuehtoja.

Asiakas vastaa välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat seurausta asiakkaan omien osien ja laitteiden asennuksesta tai niiden vaikutuksesta tuotteen toimintaan ja vahingoista, jotka olisi voitu estää tuotteen perustus-, asennus-, kokoonpano-, käyttö- sekä huolto-ohjeiden asianmukaisella noudattamisella.
Näitä takuuehtoja tai niiden noudattamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos yhteisissä neuvotteluissa ei päästä tulokseen, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Hämeenlinnan käräjäoikeudessa. Finnwind Oy:n vastuu asiakkaalle rajoittuu tuotteen kauppahintaan. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tuote on asianmukaisesti vakuutettu ulkopuolisten tekijöiden varalta. Muut kuin takuunalaiset työt laskutetaan aina voimassaolevan muutos- ja lisätyöhinnaston mukaan.

4) Akkuja lataavien Aurinko C – aurinkosähköpakettien takuuehdot

Akkuja lataavien Aurinko C – aurinkosähköpakettien takuu on 2 vuotta. Takuu koskee vain raaka-aine-, materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, ostajan mahdollisia tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai mitään muita välillisiä kustannuksia. Takuu edellyttää, että asennuksessa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä, yleisesti hyväksyttyä asennustapaa ja tuotteen asennus-, huolto- ja käyttöohjeita. Takuu ei kata osia ja laitteita, mikäli osat ja/tai laitteet ovat vioittuneet asiakkaan oman asennuksen tai asiakkaan omien laitteiden vaikutuksesta. Takuun ehtona on, että tavara toimitetaan Finnwind Oy:lle asiakkaan (tilaajan) kustannuksella tarkistettavaksi.

5) Aurinkopaneelien asennusjärjestelmien takuuehdot – Finnwind Fast Sun asennusjärjestelmät

Finnwind Fast Sun aurinkopaneelien asennusjärjestelmien takuu on FS-H asennusjärjestelmälle 12 vuotta ja FS-M, FS-P, FS-S, FS-T, FS-J, FS-I, FS-B sekä FS-A asennusjärjestelmille 10 vuotta.

Takuu koskee vain raaka-aine-, materiaali- ja valmistusvirheitä. Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle viiveettä, kun hän havaitsee virheen kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, ostajan mahdollisia tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai mitään muita välillisiä kustannuksia. Takuu edellyttää, että asennuksessa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä, yleisesti hyväksyttyä asennustapaa ja tuotteen asennus-, huolto- ja käyttöohjeita asennuspaikan olosuhteet huomioiden.

Takuu ei kata osia ja laitteita, mikäli tuotetta on muunneltu tai osat ja/tai laitteet ovat vioittuneet asiakkaan oman asennuksen tai asiakkaan omien laitteiden vaikutuksesta. ulkopuolisen tekijän kuten esim. ilkivallan, ukkosen, tulvan, tulipalon , räjähdyksen, maanjäristyksen, routimisen tai muun Force Majeure syyn aiheuttamia vaurioita. Takuu ei ole voimassa tuotteille mikäli tuotetta käytetään erityisen syövyttävässä ympäristössä, kuten esim. poikkeuksellisen korkean kosteuden tai suolapitoisessa ympäristössä, kemikaaleja käsittelevien tehtaiden läheisyydessä tai jos tuote altistuu savukaasuille, tuhkalle, höyryille, sementtipölylle, sementtirakeille, lannoitteille, tai syövyttäville kemikaaleille tai tuote altistuu sähkökemiallisessa sarjassa etäämpänä oleville metalleille kuten esim. kupari. Takuu ei kata myöskään koske suojaamattomilta leikkauspinnoilta etenevää ruostumista, eikä ikääntymisen aiheuttamia tavanmukaisia esteettisiä muutoksia.

6) Verkkokauppatuotteiden takuuehdot

a) aurinkopaneelipaketit

Aurinkopaneelien osalta noudatetaan valmistajan antamaa takuuta tai takuu 5 vuotta. Takuu koskee vain raaka-aine-, materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, ostajan mahdollisia tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai mitään muita välillisiä kustannuksia. Takuu edellyttää, että asennuksessa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä, yleisesti hyväksyttyä asennustapaa ja tuotteen asennus-, huolto- ja käyttöohjeita. Takuu ei kata osia ja laitteita, mikäli osat ja/tai laitteet ovat vioittuneet asiakkaan oman asennuksen tai asiakkaan omien laitteiden vaikutuksesta. Takuun ehtona on, että tavara toimitetaan Finnwind Oy:lle asiakkaan (tilaajan) kustannuksella tarkistettavaksi.

b) verkkoinvertterit

Verkkoinvertterien osalta noudatetaan valmistajan antamaa takuuta. Takuu koskee vain raaka-aine-, materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, ostajan mahdollisia tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai mitään muita välillisiä kustannuksia. Takuu edellyttää, että asennuksessa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä, yleisesti hyväksyttyä asennustapaa ja tuotteen asennus-, huolto- ja käyttöohjeita. Takuu ei kata osia ja laitteita, mikäli osat ja/tai laitteet ovat vioittuneet asiakkaan oman asennuksen tai asiakkaan omien laitteiden vaikutuksesta. Takuun ehtona on, että tavara toimitetaan Finnwind Oy:lle asiakkaan (tilaajan) kustannuksella tarkistettavaksi.

c) aurinkosähkövalmiuspaketit

Aurinkosähkövalmiuspakettien takuu 2 vuotta. Takuu koskee vain raaka-aine-, materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, ostajan mahdollisia tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai mitään muita välillisiä kustannuksia. Takuu edellyttää, että asennuksessa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä, yleisesti hyväksyttyä asennustapaa ja tuotteen asennus-, huolto- ja käyttöohjeita. Takuu ei kata osia ja laitteita, mikäli osat ja/tai laitteet ovat vioittuneet asiakkaan oman asennuksen tai asiakkaan omien laitteiden vaikutuksesta. Takuun ehtona on, että tavara toimitetaan Finnwind Oy:lle asiakkaan (tilaajan) kustannuksella tarkistettavaksi.

d) akkuja lataavat Aurinko C aurinkosähköpaketit katso kohta 4
e) aurinkopaneelien asennusjärjestelmät katso kohta 5
d) Kohteeseen liittyvien muutos- ja lisätöiden hinnat

 • Paneeliasennukset ja niihin liittyvät työt: 38 euroa/tunti, minimiveloitus kolme tuntia.
 • Sähkötyöt: 45 euroa/tunti, minimiveloitus 2 tuntia
 • Järjestelmäsuunnittelu: 70 euroa/tunti
 • Erilliset katselmuskäynnit: 61 euroa/tunti ja kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset toteutuneen mukaan
 • Koulutus 104 eur / h
 • Koulutus 1/2 pv 640 eur
 • Koulutus 1 pv 890 eur
 • Kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset toteutuneen mukaan

7) Yleiset toimitusehdot

a) maksuehdot ja toimituskulut

Eri tuotteidemme maksuehdot ja toimituskulut ilmoitetaan tarjouksessa. Varaamme oikeuden hyväksyä tai hylätä edustajamme puolestamme tekemän tarjouksen. Tarjouksessa ilmoitettavat tuotteiden toimituskulut sisältävät tuotteen toimituksen autotien päähän Suomen mantereella poislukien Ahvenanmaa. Mikäli asut esimerkiksi saaressa, jonne ei ole autotietä, ilmoita siitä erikseen tilauksen yhteydessä tuotteen toimitustavan sekä toimituskulun selvittämiseksi. Saatamme tarkistaa asiakkaidemme luottotiedot ennen kauppakirjan kirjoittamista ja mikäli asiakkaalla on luottotietohäiriöitä, varaamme oikeuden muuttaa maksuehtoja.

b) toimitusaika

Ellei toimitusajasta ole erikseen sovittu, Finnwind Oy (myyjä) määrää toimitusajan. Välimyyntiehto koskee tarjouksia heti varastosta, jolloin varastossa oleva tuote voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä toiselle asiakkaalle. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

c) tarjouksessa ilmoitettavista asennuskuluista

Tuulivoimala-asennukset

Tuulivoimala-asenuksissa tarjottu hinta edellyttää, että asennuskohteen viereen pääsee autolla, asennuspaikka on pinnanmuodoltaan ja maaperältään tai kallioperältään asennuksen mahdollistava sekä riittävän esteetön voimalan nostoa ja laskua ajatellen (mm. harusten nostossa ja laskussa vaatima tila tulee huomioida). Normaali asennuksesta mahdollisesti poikkeavat lisätyöt kuten esim. esteiden siirtäminen, puiden&pensaiden kaataminen tms. laskutetaan erikseen. Mikäli tuulivoimalan perustukset toteuttaa joku muu kuin Finnwind Oy tai Finnwind Oy:n valtuuttama asentaja tarjottu hinta edellyttää että tuulivoimalan perustukset on tehty Finnwind Oy:n perustusohjeiden mukaisesti ja asennuskohteen viereen päästään autolla. Asiakkaan vastuulla on selvittää/osoittaa maaperässä jo mahdollisesti olevat sähkökaapelit, vesi- ja salaojaputket yms. jotka mahdollisesti ovat asennuspaikan kohdalla/lähettyvillä tai suunnitellun kaapeliojan reitillä.

Aurinkosähköjärjestelmä-asennukset

Aurinkosähköjärjestelmä -asennuksissa tarjottu hinta on tavanmukaiselle asennukselle. Seuraavassa kuvaukset tavanmukaisesta asennuksesta.

Verkkoon kytkettävän Aurinko E -aurinkosähköjärjestelmän asennus

Jotta asennus voidaan suorittaa, kohteen tulee olla sähköistykseltään ja talon rakenteiden osalta asennuksen mahdollistava ja asentajille on varattu asennusalueilla vapaa kulkumahdollisuus. Tarjotut sähkötyöt sisältävät kaapelivedot pintavetona/valmiita soveltuvia vapaita kaapelikanavia hyödyntäen. Tarjotun asennushinnan edellytyksenä, että räystäskorkeus on alle 6 metriä, räystään alle saadaan koottua tarvittaessa rakennustelineet ja rakennuksessa johon paneelit asennetaan on soveltuva pää- tai alakeskus verkkoonliityntää ajatellen rakennuksen sisällä tai ulkoseinällä ja keskuksessa vapaat ja käytettävissä olevat sulakepaikat. Kaapelivetoa ei tule lähimpään pää- tai ryhmäkeskukseen enempää kuin 30 metriä. Katolle asennettaessa katolla tulee olla riittävästi tilaa paneelien asennusta varten ja katolla on kattoturvatuotteita joihin turvavaljaat voidaan kiinnittää. Katolla ei saa olla lunta, jäätä tai muita asennusta haittaavia esteitä. Kohteen viereen päästään ajamaan autolla ja tuotteet voidaan toimittaa kohteen pihaan tarvittaessa nostinautolla. Katolle asennettaessa paneelit asennetaan katon lappeen myötäisesti ja paneelit voidaan sijoitella katolle liitteen aurinkopaneelien perusryhmittely mukaisesti ilman muutostöitä. Perushinta ei sisällä mahdollisesti tarvittavien rakennuslupakuvien piirtämistä ja/tai rakennusvalvonnan mahdollisesti edellyttämän vastaavan mestarin palveluita, eikä kerrostaloissa ja rivitaloissa joissa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa tarvittavaa varmennustarkastusta. Mikäli kohteen viereen ei pääse autolla, räystäskorkeus on yli 3,8 metriä, katto on jyrkempi kuin 33 astetta tai tarvitaan lisäsulakkeita/sulakekoteloa, tavanmukaiseen asennushintaan lisätään hinnaston mukainen lisä. Kohteet jossa räystäskorkeus yli 6 m erillisellä tarjouksella. Lisäksi asennuskohteessa jossa on tiilikatto, asennushintaan lisätään tiilikattolisä ja asiakkaan vastuulla on varmistaa että tarvittaessa kohteessa on käytettävissä muutamia varatiiliä. Mikäli tarjouksen jättämisen jälkeen havaitaan, että kohteen rakennemateriaalit/katemateriaali sisältävät asbestia, Finnwind Oy:llä on oikeus kieltäytyä asentamasta kohdetta ja annettu tarjous raukeaa. Tavanmukainen asennus sisältää potentiaalintasauksen kiinteistön potentiaalintasauspisteeseen. Kohteessa jossa ei ole rakennettua potentiaalintasauspistettä maadoitus tehdään lisätyönä. Finnwind Oy:llä on oikeus siirtää asennusajankohtaa odotettavissa olevan sateen, voimakkaan tuulen tms. työturvallisuuden kannalta olennaisen tekijän johdosta. Tavanmukainen asennus ei sisällä invertteri- tai seurantalaitevalmistajien tarjoamien lisäominaisuuksien/datapalvelujen kuten esim. SunnyExpolrer, Fronius SolarWeb, SolarLog tms. seurantaohjelmiston käyttöönottoa, opastusta tai tuotetukea. Lisäksi Finnwind Oy tarjoaa invertterivalmistajien tarjoamat internet- ja datapalvelut sellaisenaan kuin ne ovat/niillä ehdoilla joilla invertterivalmistaja ne tarjoaa. Hinnat eivät sisällä työmaapalavereita- eikä katselmuksia. Mahdolliset muut lisä- ja muutostyöt ja/tai asiakkaan antamista virheellisistä lähtötiedoista aiheutuneet kustannukset hinnoitellaan erikseen.

Sähköverkon ulkopuolisen Aurinko C aurinkosähköjärjestelmän asennus

Jotta asennus voidaan suorittaa, kohteen tulee olla talon rakenteiden osalta asennuksen mahdollistava ja asentajille on varattu asennusalueilla vapaa kulkumahdollisuus. Tarjotun asennushinnan edellytyksenä, että räystäskorkeus alle 6 metriä. Katolle asennettaessa katolla tulee olla riittävästi tilaa paneelien asennusta varten. Katolla ei saa olla lunta, jäätä tai muita asennusta haittaavia esteitä. Kohteen viereen päästään ajamaan autolla ja tuotteet voidaan toimittaa kohteen pihaan tarvittaessa nostinautolla. Katolle asennettaessa paneelit asennetaan katon lappeen suuntaisesti ja paneelit voidaan sijoitella katolle liitteen aurinkopaneelien perusryhmittely mukaisesti ilman muutostöitä. Perushinta ei sisällä mahdollisesti tarvittavien rakennuslupakuvien piirtämistä ja/tai rakennusvalvonnan mahdollisesti edellyttämän vastaavan mestarin palveluita. Katolla on kattoturvatuotteita joihin turvavaljaat voidaan kiinnittää. Kaapelivedot tehdään pintavetona/valmiita kaapelikanavia/putkia hyödyntäen. Kaapelivetoa ei tule aurinkopaneeleilta invertteri-laturille enempää kuin 20 metriä. Mikäli kohteen viereen ei pääse autolla, räystäskorkeus on yli 3,8 metriä tai katto on jyrkempi kuin 33 astetta, tavanmukaiseen asennushintaan lisätään hinnaston mukainen lisä. Lisäksi asennuskohteessa jossa on tiilikatto, asennushintaan lisätään tiilikattolisä ja asiakkaan vastuulla on varmistaa että tarvittaessa kohteessa on käytettävissä muutamia varatiiliä. Kohteissa joissa aurinkopaneelit asennetaan seinälle tavanmukainen asennushinta ei sisällä mahdollisesti tarvittavia lisätöitä seinän rakenteelliseksi vahvistamiseksi ja maa- ja kallioasennuskohteissa tavanmukainen asennushinta ei sisällä maakaapeliuran ja/tai maa-asennustelineiden maa-rakennustöitä. Kohteessa jossa ei ole rakennettua potentiaalintasauspistettä maadoitus tehdään lisätyönä. Finnwind Oy:llä on oikeus siirtää asennusajankohtaa odotettavissa olevan sateen, voimakkaan tuulen tms. työturvallisuuden kannalta olennaisen tekijän johdosta. Tavanmukainen asennus ei sisällä Victron Energyn tarjoamien lisäominaisuuksien/datapalvelujen kuten esim. VRM Online portal tai Color Control GX moduulin käyttöönottoa, tuotetukea tai opastusta. Hinnat eivät sisällä työmaapalavereita- eikä katselmuksia. Mahdolliset muut lisä- ja muutostyöt ja/tai asiakkaan antamista virheellisistä lähtötiedoista aiheutuneet kustannukset hinnoitellaan erikseen.

Erimielisyyksien ratkaisu

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos yhteisissä neuvotteluissa ei päästä tulokseen, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Hämeenlinnan käräjäoikeudessa.