Tietosuojaseloste

Päivitetty 23.5.2018

Rekisterin pitäjä

Finnwind Oy
Koiranojanrinne 4 A
33880 Lempäälä
Sähköposti: info@finnwind.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Matti Kantonen
Puhelin: 045 650 2156
Sähköposti: matti.kantonen@finnwind.fi

Rekisterin nimi

Finnwind Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden ja mahdollisten huolto- ja ylläpitotehtävien toimittamiseksi tarvittavia tietoja.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas syöttää tiedot itse Finnwind Oy:n kotisivuilla, verkkokaupassa tai Finnwind Oy:n yhteistyökumppanien kotisivuilla sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, poislukien sopimuksen täyttämisen edellytyksenä olevat tehtävät kuten verkkoonliityntäilmoituksen tekeminen jakeluverkonhaltijalle ja esim. mahdollisten takuuvelvoitteiden täyttämiseksi tarvittava tietojen välittäminen komponenttivalmistajalle takuutoimitusta ja/tai selvitystä varten.

Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavat tiedot tallentuvat Finnwind Oy:n ulkopuoliselle WebCRM:n palvelimelle, jonne vain rekisteriasioita ja Finnwind Oy:n asiakassuhteita hoitavilla työntekijöillä on käyttöoikeudet. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Laskutusjärjestelmä on Finnwind Oy:n omalla palvelimella palomuurin ja virustorjunnan takana ja käyttöoikeus on rajattu vain laskutusta hoitaville henkilöille.

Tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen sekä rekisteristä poistaminen

Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tietojen tarkistamiseen ja korjaamiseen. Tällaisessa tilanteessa asiakkaan tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään ja rekisteriasioista vastaavaan henkilöön ja tietopyyntö tulee tehdä siten, että tarkistuspyynnön esittävän henkilön oikeus tarkastukseen ja/tai tietojen korjaamiseen tulee lain mukaisesti riittävän selkeästi todennettua. Asiakkaalla on oikeus tietojensa poistamiseen rekisteristä lukuunottamatta niiden tietojen osalta joiden ylläpitäminen on esim. Suomessa vallitsevien lakien ja asetusten tai esim. sopimussuhteen hoitamisen ja velvoitteiden täyttämisen kannalta välttämätöntä.