Aurinkopuisto tai aurinkovoimala kattavalla ylläpitosopimuksella

Kattava ylläpitosopimus ja ennakoiva kunnossapito varmistavat investointisi kannattavuuden.

Kattoasenteinen aurinkovoimala

Tasakatolle asennettaessa tulee huomioida aurinkovoimalan vaikutukset kattorakenteisiin. Aurinkopaneelien asennusjärjestelmän runkoprofiilit tulee nostaa reilusti irti kattopinnasta, jotta asennusjärjestelmä ei katkaise veden vapaata juoksua. Mikäli veden vapaa juoksu katkaistaan, voi se aiheuttaa ennenaikaista katon uusimistarvetta. Vastaavasti asennusjärjestelmä ei saa aiheuttaa kattoon kohdistuvaa suurta pistekuormitusta vaan suuri pinta-alaiset painotassut ovat katon kunnon kannalta turvallisin valinta. Yksi merkittävimmistä takuu- ja vakuutusriskeista eliminoidaan asentamalla aurinkopaneelit Suomen lumikuormien ja Suomen lumikuormastandardin vaatimusten mukaisesti neljästä pisteestä pitkiltä sivuilta

Maa-asenteinen aurinkovoimala

Maahan asennettaessa jo aurinkovoimalan suunnitteluvaiheessa tulee huomioida mm. maaperän ominaisuudet, maankäyttö, huoltoreitit, mahdollinen kasvuston niitto sekä vesienhallinta. Laadukkaiden komponenttien ja kohteeseen oikean asennusjärjestelmän sekä kiinnittäytymis tavan valinnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa ylläpitokustannuksiin. Lähtökohtaisesti Suomessa ei ole tarvetta aurinkopaneelien pesulle ja puhdistukselle. Lumikuormiin, kasvustoon, routimiseen jne. on helpompi sopeutua kustannustehokkaasti kun niiden vaikutukset on huomioitu ja mahdollisimman pitkälle eliminoitu jo suunnitteluvaiheessa.

Tuottovarma aurinkovoimala taataan jatkuvalla ylläpitosopimuksella

Finnwind Oy tarjoaa kattavat ylläpito- ja huoltopalvelut. Niin kiinteistöön kuin maahan asennetavaan aurinkovoimalan ylläpitosopimukseen sisältyy tyypillisesti jatkuva etävalvonta sekä visuaaliset ja sähköiset tarkastukset sovitun ylläpitoaikataulun mukaisesti. Visuaalisten tarkastusten yhteydessä toteutetaan tyypillisesti lämpökamerakuvaukset, joiden avulla voidaan ennakoivasti löytää alkavia vikakohtia

Mikäli toimitukseen sisältyi keskjännitemuuntamo ylläpitosopimukseen sisältyy tyypillisesti myös käytönjohtajan palvelut.

Maahan asennettavassa voimalassa on tyypillisesti kasvuston poistotarpeita. Kasvuston poiston kustannuksiin voidaan merkittävästi vaikuttaa aurinkovoimalan suunnitteluvaiheessa niin layout suunnittelulla kuin asennusjärjestelmä valinnalla.

Tuottovarma aurinkovoimala – huippuvalinta

1 Edullinen hankkia, turvallinen omistaa
2 Elinkaaren huomioiva suunnittelu
3 Korkealaatuiset komponentit
4 Kustannustehokas asennus
5 Ennakoiva ylläpito ja huoltokonsepti