Aurinkosähköjärjestelmä yritykselle

Kaikkia kiinteistön pintoja voidaan hyödyntää aurinkosähköjärjestelmän asennukseen. Tällä sivulla on esitetty erilaisten asennustapojen hyviä ja huonoja puolia.

 • aurinkosähköjärjestelmän asennus tasakatolle painollisena kelluvana järjestelmänä
 • aurinkovoimalan asennus katon laattaan tai kantavaan teräspalkkiin kiinnittyvänä järjestelmänä
 • aurinkopaneelien asennus kallistavalle katolle
 • aurinkovoimalan asennus seinälle – asennus myös sandwich seinärakenteeseen
 • aurinkopaneelien maa-asennus

Aurinkosähköjärjestelmän asennus tasakatolle painollisena kelluvana järjestelmänä

Kelluva painoperustainen aurinkovoimala

Jo olemassaolevaan tasakattoiseen kiinteistöön aurinkopaneelit asennetaan useimmiten kelluvana painoperustaisena asennuksena. Kelluva asennusjärjestelmä kohteeseen valitaan huomioiden:

 •  katon kantavuus
 • katon pintalaatan kantavuus
 • katon tasaisuus, kallistuskulmat ja veden
  juoksusuunnat
 • paikalliset tuuli- ja lumiolosuhteet

Tuuli- ja lumikuormatarkastelu tehdään tapauskohtaisesti Eurokoodien kansallisten liitteiden mukaisesti (SFS-EN1991-1-3 ja SFSEN1991-1-4).

Katon turvaamiseksi kattoon kohdistuva pintapaine tulee minimoida ja toisaalta aurinkopaneeliasennus ei saa estää veden vapaata virtausta kattokaivoille. Asennusjärjestelmän kattoon kohdistama pinta-paine voidaan minimoida suuripinta-alaisella painotassulla. Kun profiiliputket nostetaan 65 mm irti kattopinnasta, voidaan varmistaa että vesi pääsee juoksemaan vapaasti kattokaivoille ja katolle ei synnyt kattoa kuluttavia vesi- ja jäätaskuja.

Erityisen tärkeää painollisessa tasakattoasennuksessa on kiinnittää aurinkopaneeli asennusjärjestelmään neljästä pisteestä pitkiltä sivuilta. Tällöin aurinkopaneelit kestävät Suomen lumikuormat ja asiakkaalle ei jää aurinkopaneeliasennuksesta johtuen takuu-, paloturvallisuus- eikä kiinteistöön liittyviä vakuutusriskejä.  Lisätietoa lumikuormien vaikutuksesta aurinkopaneeliasennuksiin ja Suomen lumikuormastandardista.

Kelluvan painoperustaisen aurinkosähköjärjestelmän hyviä puolia ovat mm. kohtuullisen edullinen investointikustannus, usein tuottamattomaksi ajateltu kattopinta saadaan tuottavampaan käyttöön ja aurinkopaneeliasennus ei kuluta muita kiinteistön pintoja kuten esim. maa-alueita. Huonoja puolia kelluvassa painoperustaisessa aurinkopaneeliasennukssa ovat mm. katon haastavammat huolto- ja ylläpitotyöt sekä mahdollisen lumipeitteisyyden aiheuttama tuoton menetys tyypillisimmin tammi-maaliskuu välisenä aikana.

Aurinkovoimalan asennus katon laattaan tai kantavaan teräspalkkiin kiinnittyvänä järjestelmänä

Katon laattaan kiinnittyvä aurinkovoimala

Tasakattoisessa uudiskohteessa tai korjausrakennuskohteessa aurinkovoimalan asennus katon betonilaattaan tai kantavaan teräspalkkiin kiinnittyen aurinkovoimala-asennuksiin suunnitellulla FS-P aurinkopilarilla tuo useita etuja painolliseen asennukseen verrattuna. Tuuli- ja lumikuormat saadaan helposti hallintaan, aurinkopaneelit voidaan asentaa parempituottoiseen asennuskulmaan ja sekä katon että aurinkovoimalan ylläpito- ja huoltotyöt ovat helpompia ja edullisempia kuin painollisessa aurinkovoimalassa. Lisäksi kattoa ei tarvitse suunnitella niin kantavaksi alunperin kuin painollista aurinkovoimalaa ajateltaessa.

FS-P aurinkopilareilla aurinkopaneelit saadaan hyvin energiaa tuottavaan 30 asteen asennuskulmaan  ja tällöin tuotto on 10% suurempi kuin tyypillisessä painoperustaisessa asennuksessa. Parempi tuotto on seurausta hyvästä säteilykulmasta, pienemmistä tuoton menetyksistä lumipeitteisyyden takia ja aurinkopaneelien paremmasta jäähdytyksestä.

Aurinkopaneelien asennus kallistavalle katolle

Aurinkopaneeliasennus kallistavalle katolle aloitetaan lähetä katon harjaa, jotta katolla mahdollisesti liukuva lumi ei painaudu aurinkopaneelien alle. Lisäksi alimmasta aurinkopaneelista on jätettävä riittävä etäisyys lumiesteelle, jotta lumieste toteuttaa oman funktionsa ja aurinkopaneelien päältä liukuva lumi ei liu lumiesteen yli.

Lappeen myötäisesti aurinkopaneelit asennettaessa tulee aurinkopaneeleille jättää riittävä jäähdystila ja aurinkopaneelien kiinnitys asennusjärjestelmään tulee tehdä neljästä pisteestä pitkiltä sivuilta jotta aurinkopaneelien takuu on voimassa.

Aurinkovoimalan asennus seinälle – asennus myös sandwich seinärakenteeseen

Aurinkopaneelien seinäasennus sandwich seinälle

Aurinkopaneelien seinäasennus on monissa tapauksissa kustannustehokasta, esim. tasakatolla olevan iv-konehuoneen seinään asennettaessa. Vaikka seinäasennuksessa vuosituotto on teoriassa n. 20 – 25% pienempi kuin katolle asennettaessa, seinäasenteisessa aurinkovoimalassa ei ole tuoton menetyksiä alkuvuoden mahdollisen lumipeitteisyyden takia. Lisäksi seinän suuntaisesti asennetun aurinkovoimalan tuotto on parempi keväällä ja syksyllä. Aurinkosähköjärjestelmien seinäasennukset ovatkin yleistymässä Suomessa kovaa vauhtia.

FS-S seinäasennusjärjestelmällä aurinkosähköjärjestelmän asennus onnistuu turvallisesti myös Sandwich -elementin ulkopintaan ilman tarvetta kiinnittyä seinän kantavaan rakenteeseen. Näin kohteessa vältetään kylmäsillat ja kosteuden kondensoituminen elementin
sisäpinnassa.

Aurinkopaneelien maa-asennus

Aurinkosähköjärjestelmän maa-asennuksessa aurinkopaneelit saadaan helposti hyvin tuottavaan kulmaan ja aurinkotuotto onkin n. 10% parempi kuin tyypillisessä painollisessa katto-asennuksessa. Maa-asennuksen hyviä puolia on lisäksi markkinointihyöty siitä, että aurinkopaneelit näkyvät hyvin. Maa-asennus onnistuu käytännössä lähes jokaiseen maaperään, kun asennusjärjestelmä valitaan maan kantavuuden ja routivuuden mukaan. Investointikustannukseltaan maa-asennus ei ole kovinkaan paljon suurempi kuin katto-asennus ja kun huomioidaan elikaarikustannukset- ja tuotot maa-asennus on hyvin varteenotettava vaihtoehto kiinteistöille / tonteille joilla on tilaa.