Kuvassa on Finnwind Oy:n toteuttama aurinkopuisto keskellä asennusta

Miten aurinkopuisto toteutetaan? Näin etenee suunnittelu ja hankinta

Aurinkopuisto on sähkövoimala, jonka tarkoitus on tuottaa 100%:sti uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon. Suuri aurinkovoimala voi koostua jopa tuhansista aurinkopaneeleista, jotka tuottavat puhdasta energiaa suomalaisten käyttöön.

Aurinkopuisto avaimet käteen -toteutuksena

Finnwind Oy toimittaa aurinkopuistot vaivattomana avaimet käteen -ratkaisuna haluamassasi laajuudessa. Prosessi lähtee liikkeelle hankkeen laajuuden ja toimitussisällön määrittämisellä.

Toimitussisällön ja työnjaon määrittämisen jälkeen teemme sitovan tarjouksen aurinkopuistosta sovittuun rajapintaan asti.

Aurinkopuiston toteutus sisältää seuraavat vaiheet; projektin suunnittelu, mahdollinen maanhankinta, lupaprosessit, maatyöt, aita ja ajoportit, aurinkovoimalan ja muuntamon asennus sekä ylläpito- ja huoltotoiminta.

 • suunnittelu
 • projektinhallinta
 • maanhankinta
 • maatyöt
 • aita ja ajoportit
 • aurinkopaneelikenttä
 • muuntamo
 • asennus
 • ylläpito- ja huolto

Aurinkopuiston järjestelmäsuunnittelu ja luvitus

Huolellisella järjestelmä-, layout- , sähkö- ja muuntamosuunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa voimalan tehokkuuteen.

Aurinkopuisto tarvitsee tilaa aina noin 1 hehtaarin per 1 MWp

Hyvä järjestelmäsuunnittelu luo kustannustehokkuutta. Suunnittelussa huomioidaan kiinteistön mahdollisuudet ja rajoitteet. Layout suunnittelun lopputuloksena syntyy kaikki sidosryhmät huomioiva aurinkopuiston sijoittelu halutun energiamäärän tuottamiseen.

Alla suuntaa antavasti aurinkopuiston tilantarve. Todellinen tilankäyttö riippu mm. alueen muodosta, huoltoväylistä ja suojaetäisyyksistä.

Aurinkopuiston luvitus kuuluu kokonaisprojektiin

Rakennuslupa-, tieliittymä- yms. viranomaisluvissa avustaminen kuuluu tyypillisesti toimitussisältöön. Etävalvonnan suunnittelulla vastataan niin verkonhaltijan, Fingridin kuin voimalan ylläpidon ja huollon vaatimuksiin

Miten aurinkopuisto toteutetaan?

Aurinkopuisto toteutetaan ammattitaidolla ja kokemuksella. Olemme asentaneet aurinkovoimaloita vuodesta 2009. Niinpä osaammekin ottaa huomioon pienimmätkin yksityiskohdat, joilla varmistetaan kustannustehokas ja toimiva lopputulos.

Aurinkopuiston asennustapa valitaan maaperän mukaan

Aurinkopaneelien asennusjärjestelmä valitaan maaperän mukaan, huomioiden ylläpitotöiden kustannustehokkuus sekä mahdolliset maisemalliset tarpeet. Teline-, aurinkopaneeli- ja muuntamoasennuksen lisäksi toteutus voi sisältää myös maatyöt, aidat/ajoportit ja tarvittaessa maanhankinnan.

Asennusjärjestelmän/aurinkopaneelitelineen korkeus ei vaikuta alueelta saatavaan tehoon

Paneelikulma ja varjostuskulma määrittävät alueen täyttöasteen. Asennuksen korkeutta ohjaa kustannustehokkuus.

Finnwind FS-A1 maa-asennusjärjestelmällä asennus on ylivertaisen nopeaa

Finnwind FS-A1 maa-asennusjärjestelmä on pitkän tuotekehityksen tulos, jolla aurinkopaneelien asentaminen on perinteisiin korkeisiin telineisiin verrattuna erittäin nopeaa ja kustannustehokasta. Perinteisiin asennustapoihin verrattuna FS-A1 asennuksessa ei tarvita rakennustelineitä, henkilönostimia eikä asennustelineissä kiipeilyä.

Perinteiseen korkeaan asennukseen verrattuna aurinkopaneelien eteen liukuu vähemmän lunta, mikä säästää ylläpito- ja huoltokustannuksia. Lisäksi FS-A1 maa-asennusjärjestelmä mahdollistaa aurinkopuiston rakentamisen ilman maiseman peittämistä.

Aurinkopuiston ylläpito

Aurinkopuiston etävalvonta, ylläpito ja huolto varmistavat voimalainvestoisi kannattavuuden. Ylläpito- ja huoltosopimuksen sisältö valitaan kohteen ja tarpeesi mukaisesti. Tyypillinen ylläpitosopimus sisältää:

 • käytönjohtajuus
 • etävalvonta
 • visuaaliset ja sähköiset tarkastukset
 • lämpökamerakuvaukset
 • kohteesta riippuen esim. kasvuston niitto jne.

Aurinkopuiston huoltokustannukset ovat pieniä suhteessa voimalan tuottaman energian rahalliseen arvoon.

Kiinnostuitko maa-asenteisesta aurinkopuistosta? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää ratkaisuistamme.

Samankaltaiset artikkelit