Tuulivoimala akkujen lataukseen
Tuulivoimalan ostajan muistilista
Sähköliittymän korvaava palveluratkaisu

LAATULUPAUS

Korkealaatuiset tuotteet kilpailukykyisellä hinnalla

Luotettava toimittaja

Tuulivoimala asennuksia vuodesta 2008

 

Asiakasreferenssi

Aalto Yliopisto

Katso lisää referenssejämme »

Tuulivoimahankkeen suunnittelu ja toteutus

Tällä sivulla on esitetty ne keskeiset osa-alueet jotka sinun on hyvä käydä läpi kun mietit tuulivoimalan hankintaa.

Tuulivoimalan ostajan muistilista

  1. Arvioi tuuliolosuhteet
  2. Paljonko tarvitset energiaa?
  3. Minkä kokoinen tuulivoimala tarvitaan?
  4. Onko paikallisesti hyvää sijoituspaikkaa voimalalle?
  5. Luvat kuntoon
  6. Pientuulivoimalan asentaminen
  7. Tuulivoimalan huolto ja käyttö
  8. Miten voi vertailla eri valmistajien voimaloita
  9. Ympäristöystävällisyys
  10. Hankintapäätöksen teko ja tilaus

Arvioi tuuliolosuhteet

Tuulivoimala tuottaa vain tuulessa. Pika-arvion sijaintipaikan tuuliolosuhteista teet seuraavan listan perusteella.

• meren läheisyydessä aukeilla paikoilla on erinomaiset tuuliolosuhteet.
• Sisä-Suomessa laajoilla aukeilla paikoilla ja mäkien lailla on hyvät tai kohtuulliset olosuhteet
• Sisä-Suomessa metsäkatveissa on heikohkot tuuliolosuhteet

Mitä korkeammalle tuulivoimala sijoitetaan sitä parempi energiantuotto saavutetaan. Parhaan tuloksen saamiseksi tuulivoimala tulisi sijoittaa siten, että potkurin korkeudelta katsottuna maasto on avointa joka suuntaan. Potkurin tulee olla myös vähintään 9 metriä korkeammalla kuin lähimmät esteet kuten rakennukset tai puut n. 150 metrin säteellä. Näin vältetään esteiden aiheuttamaa ilmavirran pyörteisyyttä, joka laskee merkittävästi tuulivoimalan tuottoa.

Suomen tuuliolosuhteet ovat pientuulivoiman latauskäytölle suosiolliset, koska talvella tuulee enemmän kuin kesällä ja näin tuulivoimala ja aurinkopaneelit tukevat toisiaan. Paikallisia tuulioloja voi arvioida karkeasti tutustumalla Suomen Tuuliatlakseen. On syytä huomioida että alin mittauskorkeus tuuliatlasta tehdessä oli 50 m.

Suosittelemme maston korkeudeksi 18 metriä.

Mihin energiaa käytetään?

Kun mietit tuulivoimalan hankintaa, kannattaa arvioida tarkkaan tulevaa energiantarvetta.  Sähköenergiaa voi varastoida akkuihin vain pieniä määriä ja lyhyeksi aikaa. Mikäli harkitset talon rakentamista sähköverkon ulkopuolelle, huomioi että pientuulivoima tai aurinkopaneelit eivät voi olla talon lämmitysratkaisu. Sähkön käyttö valaistukseen ja pienkoneisiin keskimääräisessä pientalossa on noin 5000-6000 kWh vuodessa.

Minkä kokoinen tuulivoimala tarvitaan?

Tuulivoimalan tuottama teho ja energia ovat verrannollisia potkurin pyyhkäisypinta-alaan. Omakotitalokäytössä pyyhkäisypinta-alaa tarvitaan noin 20 neliömetriä, eli potkurityyppisellä voimalalla halkaisijan on oltava vähintään noin 5 m. Tätä luonnonlakia ei voi ohittaa, olipa tuulivoimalan rakenne millainen tahansa. Perinteinen potkurityyppinen tuulivoimala on nykytiedon mukaan tehokkain tapa tuottaa tuulienergiaa.

Onko paikallisesti hyvää sijoituspaikkaa voimalalle?

Koska pienikin tuulennopeuden lisäys vaikuttaa merkittävästi energian tuottoon, kannattaa valita paikallisesti paras paikka. Kun voimalan generaattorijännite on korkea, voidaan tuulivoimala sijoittaa usean sadan metrin päähän käyttökohteesta ilman merkittäviä siirtohäviöitä.

Paikallisen sijoituspaikan arvioinnissa ja valinnassa täytyy huomioida mm.:

• Paikka on tuulinen, siis aukealle ja korkealle.
• Voimalalle täytyy olla tilaa noin yksi aari (10m x 10m). Ja tilaa nostamista ja laskemista varten.
• Paikalle on päästävä asentamaan voimala.
• Voimalaa ei tule sijoittaa niin, että potkurin varjo lankeaa rakennuksen ikkunaan. Potkurin varjo voi aiheuttaa epämiellyttävää välkyntää.
• Paikkaan missä ei säännöllisesti oleskella. Täytyy huomioida mahdollisesti potkuriin tai rakenteisiin kerääntyneen jään tippuminen.
• Mielellään kauemmas kuin 50m pihapiiristä tai rakennuksesta, jotta käyntiääni ei häiritse kovilla tuulilla.
• Maakaapelille tarvitaan reitti voimalalta käyttökohteeseen. On tarkistettava onko maahan jo kaivettu jotain (salaoja, toinen maakaapeli tms.)?

Luvat kuntoon

Kunnan rakennusjärjestys määrittää millainen lupa tarvitaan tuulivoimalan pystyttämiseen. Lupamenettely vaihtelee kunnittain. Tavanomainen lupamenettely kaava-alueella on rakennuslupa tai toimenpidelupa maston korkeudesta riippuen. Kaava-alueen ulkopuolella lupamenettely on tyypillisesti toimenpidelupa. Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksen liitteeksi tarvitaan karttaote tai asemapiirustus, mihin on merkitty voimalan sijoituspaikka. Liitteeksi tarvitaan voimalan julkisivupiirros. Lupa-asiat lähtevät liikkeelle soitosta kunnan rakennustarkastajalle.

Asentaminen

Tuule C – tuulivoimalan asennukseen menee ammattilaisilta noin 8..16 tuntia. Asennustyön päävaiheita ovat:

a) Perustusten teko. Harusten ankkurit ja maston perustus kaivetaan maahan. Kaivinkonetta tarvitaan tyypillisesti n. 4 tuntia. Betonivaluja ja nosturiautoja ei tarvita.
b) Voimalan asennus. Tuulivoimalan toimittaja asentaa voimalan ja nostaa voimalan pystyyn.

Asennuksen tarjoamme haluttaessa vaivattomasti avaimet käteen pakettina.

Tuulivoimalan huolto ja käyttöikä

Kuten kaikkia muitakin koneita ja laitteita, tulee tuulivoimalaa huoltaa säännöllisesti. Tuulivoimalan omistajan tulee vuosittain tehdä voimalan silmämääräinen tarkastus. Tarkastuksiin kuuluu mm. harusvaijereiden kireyden tarkastus ja säätöyksikön toimintojen tarkastus.

Voimalalle tulee suorittaa 5 vuoden välein myös perusteellisempi huoltotarkastus.  Finnwind Oy:n toteuttamana huoltotarkastus kestää  noin 4 – 6 tuntia.

Miten voi vertailla eri valmistajien voimaloita

a) Potkurin pyörähdyspinta-ala

Tuuleen kohdistuva pinta-ala määrittää potentiaalisen energiantuoton. Pyörähdyspinta-alaltaan samankokoiset voimalat ovat vertailukelpoisia. Esim. 10 neliömetrin potkurin energiantuotto-odotus on puolet pienempi kuin 20 neliömetrin potkurilla. Pinta-alan lisäksi todelliseen saatavaan energiaan vaikuttaa luonnollisesti myös tuulivoimalassa käytetty teknologia.

b) Laatu ja käyttöikä

Tuulivoimala on tarkoitettu pitkäikäiseksi tuotteeksi ja tällöin ostajan kannattaa verrata ostohinnan lisäksi myös tuotteen laatuun, käyttöön, kestävyyteen ja huollettavuuteen liittyviä asioita. Komponenttien, kuten päälaakereiden, laatu vaikuttaa oleellisesti voimalan käyttöikään.

Tuulivoima, ympäristöystävällisyys

Tuulivoima on yksi niitä harvoja energiantuotantomuotoja, joka ei kaipaa kallista polttoainetta ja joka ei tuota minkäänlaisia haitallisia päästöjä.

Hankintapäätöksen teko ja tilaus

Kun olet päätöksen tehnyt, on tuulivoimalan hankinta helppoa. Ota yhteyttä, käydään yllä listatut kohdat vielä kertaalleen yhdessä läpi ja toteutetaan puhdas, kauaskantoinen energiaratkaisu.