Rekisterin pitäjä

Finnwind Oy
Koiranojanrinne 4 A
33880 Lempäälä
Sähköposti: info@finnwind.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Matti Kantonen
Puhelin: 045 650 2156
Sähköposti: matti.kantonen@finnwind.fi

Rekisterin nimi

Finnwind Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden toimittamiseksi tarvittavia tietoja.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas syöttää tiedot itse Finnwind Oy:n kotisivuilla, verkkokaupassa tai Finnwind Oy:n yhteistyökumppanien kotisivuilla sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallentuvat Finnwind Oy:n ulkopuoliselle WebCRM:n palvelimelle, jonne vain rekisteriasioita ja Finnwind Oy:n asiakassuhteita hoitavilla työntekijöillä on käyttöoikeudet. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.