Aurinkovoimala tasakatolle FS-P aurinkopilarilla tasakaton betonilaattaan kiinnittyen

Osana kokonaisvaltaista energiaremonttia kohteeseen valmistui 111 kWp Finnwind
aurinkovoimala. Huomionarvoista kohteessa on FS-P aurinkopilarit, joilla aurinkopaneelien
asennusjärjestelmä kiinnittyy katon kantaviin rakenteisiin.

FS-P aurinkopilarijärjestelmällä voimalalle saadaan parempi tuotto. Aurinkopaneelit saadaan
optimaaliseen kulmaan ja lumipeitteisyden aiheuttamat tuoton menetykset ovat pienempiä.
Myös katon ylläpito- ja huoltotyöt ovat pilaripohjaisessa asennuksessa tavanomaista
helpompia.

Lisätietoa FS-P aurinkopilareista: https://aurinkopilari.fi/