VINKKI

Kun vertaat pientuulivoimaloita, varmista että nimellisteho on esitetty samalla tuulennopeudella, esim. 8 m/s.

Nimellistehoa parempi vertailusuure on potkurin pyörähdyspinta-ala.

Tuulivoimalassa, jonka potkurin pyörähdyspinta-ala on 10 m2, potentiaalinen energiantuotto on puolet pienempi kuin voimalassa jonka potkurin pyörähdyspinta-ala on 20m2.

Usein kysyttyä pientuulivoimasta, pientuulivoimaloista, tuulivoimalan asentamisesta jne.

Tältä sivulta löydät pientuulivoimalan ostajan Usein Kysymiä Kysymyksiä.

Pikalinkit UKK kysymyksiin

Miten voin vertailla eri tuulivoimaloiden tehoja ja hintoja?
Tarvitsenko jotain lupia tuulivoimalan asentamiseen?
Miten tuulivoimala tulee sijoittaa?
Tarvitaanko Tuule C tuulivoimalan asennuksessa erillisiä nosturiautoja?
Tarvitaanko Tuule C tuulivoimalan asennuksessa massiivisia betonivaluja?
Voiko Tuule C tuulivoimalaa käyttää omakotitalon lämmittämiseen?
Voiko Tuule C tuulivoimalan kytkeä omakotitalon sähköverkkoon?
Kuinka kauan voimala kestää?
Tuottaako Tuule C tuulivoimala melua? Pitääkö tuulivoimala ääntä?
Kuinka paljon maston korottaminen vaikuttaa energian tuottoon ja kannattaako se?
Millainen ukkossuojaus tuulivoimalassa tulee olla?
Kuoleeko lintuja potkuriin?
Kattaako kotivakuutus tuulivoimalan?

Miten voin vertailla eri tuulivoimaloiden tehoja ja hintoja?

Tuulivoimalan tuottama teho ja energia ovat verrannollisia potkurin pyyhkäisypinta-alaan ja tuulennopeuteen. Omakotitalokäytössä pyyhkäisypinta-alaa tarvitaan noin 20 neliömetriä, eli potkurityyppisellä voimalalla halkaisijan on oltava vähintään noin 5m.

Pyörähdyspinta-ala on usein parempi vertailusuure kuin nimellis- tai maksimiteho. Jos halutaan vertailla nimellistehoa, tulee sitä vertailla samalla tuulennopeudella, esim. 8 m/s. Hyvä vertailuarvo on vuotuinen energiantuotto käyttökohteessa IEC 61400-121 standardin mukaisesti mitattuna, jos sellainen on ilmoitettu.

Tuulivoimala on tarkoitettu pitkäikäiseksi tuotteeksi ja tällöin ostajan kannattaa verrata ostohinnan lisäksi myös tuotteen laatuun, käyttöön, kestävyyteen ja huollettavuuteen liittyviä asioita. Komponenttien, kuten päälaakereiden laatu, vaikuttaa oleellisesti voimalan käyttöikään.

Tarvitsenko jotain lupia tuulivoimalan asentamiseen?

Kunnan rakennusjärjestys määrittää millainen lupa tarvitaan pientuulivoimalan rakentamiselle. Kuntien lupamenettelyissä on eroja. Rakennusjärjestys ja lupahakemuskaavakkeita saa kunnasta tai ne löytyvät kunnan internet sivuilta. Tarkempia tietoja lupamenettelystä voi kysyä kunnan rakennustarkastajalta.

Tavanomainen lupamenettely kaava-alueella on rakennuslupa tai toimenpidelupa maston korkeudesta riippuen. Kaava-alueen ulkopuolella lupamenettely on tyypillisesti toimenpidelupa. Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksen liitteeksi tarvitaan karttaote tai asemapiirustus, mihin on merkitty voimalan sijoituspaikka. Liitteeksi tarvitaan myös voimalan julkisivupiirros, joka löytyy .pdf muotoisena liitteenä tästä.

Koska tuulivoimala sijoitetaan korkealle, näkyy se myös varsin kauas. Ennen rakentamista kannattaa myös tunnustella miten naapurit suhtautuvat tuulivoimalaan, vaikka lupamenettely ei sitä edellyttäisikään.

Tuule 200 tuulivoimaloiden muotoilu ja värimaailma on suunniteltu siten että ne sulautuvat hyvin suomalaiseen maisemaan.

Miten tuulivoimala tulee sijoittaa?

Katso lisätietoa tuulivoimalan sijoittamisesta tuote-esitteestämme.

Tarvitaanko Tuule C tuulivoimalan asennuksessa erillistä nosturiautoa?

Ei. Tuule C tuulivoimalan nostamisessa, laskemisessa ja huolloissa ei tarvita kalliita erillistä nostinautoa. Tuule C tuulivoimalan mastorakenne on suunniteltu siten, että se voidaan nostaa ja laskea apumaston avulla esim. käsitaljalla.

Tarvitaanko Tuule C tuulivoimalan asennuksessa massiivisia betonivaluja?

Ei. Tuule C tuulivoimala on suunniteltu siten, että kalliita ja massiivisia betonivaluja ei tarvita. Tuule – tuulivoimalan perustukset eli maston ankkuri ja harusankkurit kaivetaan maahan. Perustustarvikkeiden mukana toimitetaan perustuksissa tarvittavat betonikiekot ja ne ovat helposti yhden henkilön käsiteltävissä. Katso lisätietoa asentamisesta tuote-esitteestämme.

Voiko Tuule C tuulivoimalaa käyttää omakotitalon lämmittämiseen?

Ei. Tuule C tuulivoimala on tarkoitettu lataussähkön tuottamiseen sähköverkon ulkopuoliseen omakotitaloon tai vapaa-ajan asunnolle.

Voiko Tuule C tuulivoimalan kytkeä talon sähköverkkoon?

Ei. Tuule C tuulivoimala on tarkoitettu lataussähkön tuottamiseen sähköverkon ulkopuoliseen omakotitaloon tai vapaa-ajan asunnolle. Tuule C tuulivoimala voidaan helposti laajentaa sähköliittymän korvaavaksi etävalvottavaksi ja ohjattavaksi offgrid hybridijärjestelmäksi. Offgrid hybridi tarkoittaa kokonaisuutta jossa yhdistyy lataustuulivoimala, aurinkosähkö, laitesuoja, autokäynnisteinen aggregaatti, akusto, sekä koneoppiva valvonta ja ohjaus netistä irti olevalla dataväylällä. Katso lisätietoa hybridijärjestelmistämme.

Kuinka kauan voimala kestää?

Kuten mikä tahansa talon energialähde, tulee tuulivoimalankin olla pitkäikäinen ja luotettava. Säännöllinen ennakkohuolto ja nopea varaosapalvelu ylläpitävät sijoituksen arvoa ja pidentävät voimalan käyttöikää.

Tuottaako Tuule C tuulivoimala melua? Pitääkö tuulivoimala ääntä?

Pienellä tuulella potkuri pyörii rauhallisesti eikä tuota oleellisesti ääntä. Kovemmalla tuulella potkuri pitää ”suhinaa” tai ”kohinaa”, joka sekoittuu kasvillisuuden ja rakennusten aheuttamaan suhinaan ja kohinaan. Käytännössä ”suhina” ja taustakohina kasvavat aina samanaikaisesti tuulennopeuden kasvaessa. Suosittelemme tuulivoimalan sijoittamista siten että matkaa pihapiiristä tulee tuulivoimalalle 50 metriä ja naapuriin vähintään 100 metriä. Tuule C tuulivoimaloissa käytetään hitaasti pyörivää kestomagneettigeneraattoria ja siinä ei ole ääntä tuottavaa vaihteistoa.

Pientuulivoimalan äänettömyydelle on tärkeää että potkurin aerodynamiikka on huolellisesti suunniteltu. Huonosti suunnitellusta tai valmistetusta potkurista voi kuulua kaikenlaista ”ujellusta” ja ”vihellystä” vähän kauemmaskin.

Millainen ukkossuojaus tuulivoimalassa tulee olla?

Vaikka salaman osuminen pientuulivoimalaan on hyvin epätodennäköistä, tuulivoimala tulee suojata asianmukaisesti ukkoselta. Salaman syöksyenerga tulee ohjata halitusti maahan. Maston ja koneiston tulee olla riittävän hyvin maadoitettu.

Lisäksi tuulivoimalassa täytyy olla ylijännitesuojaus siltä varalta, että salaman energia pääsee maadoituksesta huolimatta tunkeutumaan maston nousukaapeliin. Tuule C tuulivoimalan maston rasiassa on ylijännitesuoja, joka johtaa mahdollisen nousujohtoon tunkeutunee ylijännitepiikin maahan.

Kun ostat tuulivoimalaa selvitä, että voimalasi on asianmukaisesti ukkossuojattu. Tuule C voimalassa on sekä salaman iskulta suojaava maadoitus että ylijännitesuoja.

Kuoleeko lintuja potkuriin?

Lintu saattaa törmätä ison voimalan potkuriin, tosin törmäysten määrä on murto-osa siitä, kuinka paljon autot törmäilevät lintuihin. Isoissa voimaloissa lapojen kärkien etäisyys on suuri ja ainakin ihmissilmällä arvioituna väliin jää paljon vapaata tilaa vaikka lavan kärki voi liikkua noin 100 km/tunnissa. Pienissä voimaloissa lavan kärkien etäisyydet ovat pienet ja pyörimisnopeudet suuremmat. Ihmisaisteilla lapojen väliin ei jää ”tyhjää” tilaa. Ilmeisesti linnut aistivat samoin, törmäyksen pienvoimalaan ovat äärimmäisen harvinaisia. Pienvoimalan liikkeet linnut aistivat ehkä vastaavasti kuin parvessa toisensa.

Kattaako kotivakuutus tuulivoimalan?

Kaikkien yhtiöiden kotivakuutus ei automaattisesti kata tuulivoimalaa. Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi varmistaaksesi että sinulle asennettava tuulivoimala on asianmukaisesti vakuutettu