Sähköliittymän korvaava ratkaisu Finnwind Oy:ltä

Finnwind Hybridi korvaa sähköliittymän

Finnwind Hybridi sähköntuotantojärjestelmä on tarkoitettu sähköverkon ulkopuolisiin kohteisiin, joissa sähköenergian tarve on n. 5000 – 20 000 kWh vuodessa ja joihin halutaan rakentaa itsenäinen, pitkälti uusiutuvaan energiaan pohjautuva sähköverkko.

Finnwind Hybridi rakentuu energiantuotantolaitteista; aurinkovoima, tuulivoima sekä laitesuojasta, johon on sijoitettu energiavarasto ja ohjauslaitteet, varavoimakone sekä polttoainevarasto. Laitesuoja voidaan sijoittaa esim. tontin reunalle ja siltä nousukaapeli kytketään kiinteistön sähköpääkeskukseen.

Alla esimerkkiä yhden kohteen tuotantotiedosta viikolta 40. Sinisellä ko. viikon tuulituotanto, vihreällä aurinkotuotanto. Edellisen kerran generaattori käynnistynyt tunniksi 28.9.

Laitteiston päivittäinen käyttö ei edellytä käyttötoimenpiteitä ja kiinteistössä sähköä käytetään totuttuun tapaan. Toiminallisuutta voi seurata kiinteistöön asennetusta kiinteästä näytöstä tai voimalaitostasoisesta etähallinnasta.  Näytöllä näytettävät tiedot valitaan valitun palvelutason mukaan.  Esim. huolehtiiko asiakas itse varavoimakoneen polttoainetäytöstä vai ostaako palveluna jne.

 

 

 

 

Haluttaessa seurannan ja ylläpidon voi täysin ulkoistaa.

Kokonaisuutta seurataan ja ohjataan tietoturvallisesti julkisen internetin ulkopuolella energianhallintajärjestelmällä, jonka tekoäly pystyy toimimaan tarvittaessa myös täysin itsenäisesti. Etähallintaan voidaan tuottaa myös aluevalvontatietoa, kuten videokuvaa, liiketunnistimia, ovien tilatietoja jne.

Tekoäly tuo tehokkuutta

Hybridijärjestelmään on integroitu ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin ja energiantuotantoa voidaan ennustaa jatkuvasti 48 h eteenpäin. Järjestelmän älyn ansiosta aggregaatin käyttö pystytään minimoimaan ja toisaalta akuston kokoa pienentämään ja elinikää kasvattamaan. Ennuste ja koneopittu kulutus parantaa Hybridin toiminallisuutta merkittävästi ja samalla laskee laitekustannusta. Kalliin ja kuluvan akuston kokoa voidaan pienentää sekä varavoiman polttoainekuluja laskea merkittävästi 48h ennusteen ansiosta.

Offgrid Hybridijärjestelmä toimii täysin automaattisesti.

Finnwind Hybridi mahdollistaa uusiutuvaan energiaan pohjautuvan katkeamattoman sähköntuotannon sähköverkon ulkopuolella turvallisesti etävalvottuna ja ohjattuna.

Sähköverkon ulkopuolisen asuminen lisäksi käyttökohteita ovat mm. sähköverkon ulkopuoliset teolliset käytöt, kuten sää-/mittausasemat, liikenteen valvontapisteet/tasoristeykset, radiomastot, tukiasemat jne.

Pyrimme tuotteella kansainvälisille markkinoille ja yksi kiinnostava segmentti on esim. kehittyvien maiden sähköverkon ulkopuoliset telecom-mastot (n. 1 miljoona verkon ulkopuolella) joiden tarvitsema sähkö tuotetaan nyt todella kalliisti aggregaateilla.

Operaattori kykenee hallinnoimaan suuria määriä kohteita

Operaattori (esim. sähkönmyyjä) voi hallita suuria määriä erillisiä kohteita, seurata ja ennustaa niiden toimintaa sekä optimoida ylläpitopalveluja. Olivat kohteet sitten Suomessa sähköverkon ulkopuolisia sähköasiakkaita tai sitten jonkin telemasto -operaattorin sähköverkon ulkopuoliset telecom mastot kyseisessä maassa tai alueella.

Lisätietoa: Matti Kantonen, matti.kantonen@finnwind.fi, 045 650 2156, Sähköliittymän korvaava Finnwind Hybridi

 

Jaa sivu:

Email Facebook Google LinkedIn Twitter